Joost VANDERLINDEN, Notaris te Brakel

 

Joost VANDERLINDEN

Notaris te Brakel

In de context van "successieplanning" vindt u op notaris.be nog volgende 93 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

76 De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten
Infofiche in samenwerking met Stichtingen.be en VEF. Klik op de afbeeldingen om te downloaden.

77 Een testament opstellen
Klik op de afbeelding om te downloaden

78 Hoe kan je een kind helpen om een woning te verwerven?
Klik op de afbeelding om te downloaden

79 De anticipatieve inbreng
Klik om te downloaden

80 Decujus
Gangbare aanduiding in de rechtstaal van een erflater (Degene die is overleden en enig bezit -

81 Progressievoorbehoud
Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening

82 Gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik

83 Burgerlijke maatschap
De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning.

84 Wat is een langst-leeft-al? - wat is een keuzebeding?
In het wettelijk stelsel (dit is het stelsel waaronder de meeste echtgenoten zijn gehuwd) komt bij o

85 Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
1. Hoe kan u iemand iets schenken? Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u

86 Waarom een successieplanning?
Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en

87 Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontra

88 Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erf

89 Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt

90 Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doork

91 Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet.

92 Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel is weggelegd voor mensen met een groo

93 Ik heb een kind met een beperking. Wat kan ik regelen om zijn toekomst veilig te stellen?
Ouders van kinderen met een fysieke of mentale beperking zitten vaak met een aantal kopzorgen. &lsqu

Vorige 1 2 3 4 Volgende